Der sprænges! …i den danske byggebranche          

Hvis du hører et ordentligt brag i forbindelse med byggerier, skal du ikke lade dig overraske. Det er nemlig blevet mere og mere normalt, at man vælger at sprænge som et led i byggeprocesserne, da det har både økonomiske og tidsmæssige besparelser.

Faktisk er sprængning en metode, som vinder mere og mere ind, selvom det ikke tidligere har været sådan. De fleste vil da også forbinde det at sprænge med at nedlægge siloer eller store bygninger. Men ikke desto mindre er turen kommet til de mindre byggerier, hvor metoden bliver mere anvendt.

Det skyldes som kort nævnt, at man kan spare tid på opgaverne. Desuden kan sprængning let klare fjernelsen af beton og stålgitre, hvorimod det ville kræve mandskab og maskinelt udstyr at klare det under normale omstændigheder. På sprængning.dk kan man se mere til de scenarier, hvor man vælge den ”eksplosive” løsning. Det gør sig nemlig gældende i mange industrier efterhånden.

Hvordan foregår det?

Når man skal sprænge, tilkalder man en specialistvirksomhed. Deres eksperter vil møde op og foretage beregninger, da man naturligvis kun er interesseret i at bruge den påkrævede mængde sprængstof til opgaven. Beregningerne er derudover vigtige, da der er en stor indbygget sikkerhed i kun at bruge den præcise mængde, der skal til.

Når beregningen er foretaget, opsættes der en sikkerhedsafspærring. Det skyldes naturligvis at der skal være en forsvarlig afstand mellem objektet som skal sprænges og de mennesker, som måske er i nærheden.

For at sikre sig mod fragmenter, der springer ud mod netop potentielle personer i området, gør man desuden brug af tunge blytæpper, hvormed man kan gardere sig mod at elementer flyver ud til siderne. Det bevirker desuden, at meget af den efterfølgende oprydning er gjort lettere – simpelthen fordi materialer bliver inden for en mindre afstand, takket være inddæmningen.

Efterfølgende er det blot at klare oprydningen og køre de overskydende materialer væk, så byggeprojektet kan fortsætte. Metoden er effektiv, sikker og økonomisk attraktiv.