Loftisolering med papir

Loftisolering med papir, et effektiv isoleringsmateriale

Loftisolering med papir i granulatform, er et yderst effektivt isoleringsmateriale. Granulaten indblæses på loftet, da det sikre en god fordeling af isoleringen. Granulaten kommer ud i alle hjørnerne, slutter sig om spær, bjælker og installationer. Når der isoleres med papir, bliver der oftest indblæst mere end de beregnede mm, da papir sætter sig med tiden.

Loftisolering med papir, det bæredygtige materiale

Loftisolering med papir er et bæredygtigt materiale der er fremstillet af cellulosefibre fra træ. Træet har igennem tiden optaget og lagret CO2, men så længe materialet bliver benyttet udledes CO2’en ikke. Det er godt for klimaet og miljøet. Papirisolering skal ikke kasseres, som andre isoleringstyper, da det kan genbruges.

 

I producering forløbet af papirisolering bliver der ikke benyttet et stort energiforbrug, som i fremstillingen af andre isoleringsmaterialer. Selve proceduren for papirisolering er at snitte papiret ud. Det er genbrugte aviser og andet papir, der bliver findelt til flager eller stykker, som så skaber granulaten.

Papirisolering

Papirisolering er tilsat kemikalier for at gøre materialet brandhæmmende. Danske producenter tilsætter kun den mængde kemikalier der er tilladt i byggematerialer. Husk at undersøg dette, hvis du vil benytte andre papirisolerings producenter.

 

Tilsætningsstofferne har udover at gøre papiret brandhæmmende også den effekt, at der ikke opstår svamp eller råd i isoleringen.

 

Skadedyr som rotter og mår, kan ikke opholde sig på papir isolerede lofter, da de tilsatte salte er udtørrende for skadedyrene. Hvilket er yderst ubehageligt for skadedyrene.

Fordelene ved loftisolering med papir

Der er tidligere nævnt flere fordele ved benyttelse af papirgranulat til loftisolering, men der er flere der er vigtige at nævne. Det er blandt andet isoleringsevnen. Isoleringsevnen bliver omtalt som Lambda, jo lavere Lambda jo bedre. Papirisolering har en Lambdaværdi på 0,037, hvilket er rigtig godt.

 

Nogle af papirisolerings producenterne yder også livstidsgaranti på deres produkt.