Procesventilation skaber et mere sikkert arbejdsmiljø

Procesventilation bør være et krav i alle produktionsvirksomheder

Arbejder du i en produktionsvirksomhed – f.eks. inden for møbelproduktion eller produktion af byggetræ – er det utrolig vigtigt, at du sørger for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. I alle de industrier, hvor der forekommer støvpartikler eller gasser i luften som resultat af en arbejdsproces, er det vigtigt, at der anvendes procesudsugning, også kaldet procesventilation.

Men hvad er det egentlig? Det kan du blive klogere på ved at læse med herunder.

Hvad er procesventilation?

Ordet procesventilation kan for nogle virke som et lidt uforståeligt ord. Egentlig betyder det bare ventilation af en arbejdsproces. En arbejdsproces refererer til den proces der gennemgås, når man udfører et bestemt stykke arbejde. Når denne arbejdsproces forårsager støv, gasser eller andre former for partikler i luften, kan det udgøre en risiko for de arbejdere, der udfører processen. Det er i disse tilfælde, at det er relevant at investere i et procesventilationsanlæg.

Et procesventilationsanlæg er en maskine, der sørger for at fjerne den forurenede luft fra arbejdsprocessen. Anlægget placeres så tæt på arbejdsprocessen som muligt, så det kan opsuge så meget af den forurenede luft som overhovedet muligt.

Støv, gasser og partikler i luften udgør en risiko for medarbejderne. Det kan f.eks. være, at gasserne eller støvet er sundhedsskadeligt, hvis det inhaleres. Det kan også udgøre en eksplosions- eller brandrisiko – derfor er det enormt vigtigt, at man som arbejdsgiver sørger for at formindske denne risiko så meget som overhovedet muligt.

Få hjælp til procesventilation

At bygge og installere et procesventilationsanlæg kræver ekspertise – derfor er det næsten altid nødvendigt at outsource opgaven til en virksomhed, der er eksperter på området.

Technor har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at installere procesventilation, og de kan med garanti også hjælpe din virksomhed!

En anden grund til, at det vigtigt at have en ekspert med ind over er, at der også stille lovmæssige krav til procesudsugning. Hvilke krav der stilles, varierer alt efter hvilken arbejdsproces der er tale om. En ekspert kan rådgive dig om hvilke krav netop din virksomhed skal leve op til.